Hlavný organizátor

BAREX, s.r.o., Gen. Svobodu 1952/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 238 139, DIČ: 2021492418, IČ DPH: SK2021492418

Organizátor je zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12137/T


Prezident súťaže

• Bartalos Július, EQUES de Víno
 +421 (0) 905 409 389 |  glas@bartalosj.sk

Odborný garant

• Prof. Ing. Fedor Malík DrSc. – medzinárodný degustátor

Spolu organizátori

• ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
• Samospráva mesta Dunajská Streda

Predsedníctvo organizačného výboru

• Bartalos Július, EQUES – predseda organizačného výboru (konateľ spol. Barex, s.r.o.)
• JUDr. Hájos Zoltán – primátor mesta Dunajská Streda
• JUDr. Ing. Ivan Rod – prokonzul OEVE, riaditeľ Wertheim


Členovia organizačného výboru sú všetky členovia Európskeho vinárskeho rytierského stavu, Legátstva Južného Slovenska.

Údaje označené s * sú povinnné