1. Nikdy nepi víno na prázdny žalúdok!
  2. Pred pitím vína nejedz sladké jedlá!
  3. Dbaj na dodržiavanie teploty vín!
  4. Vín pi vždy s rozvahou a pomaly!
  5. Malými dúškami sa pomaly kochaj v jeho zamatovej chuti!
  6. Ušľachtilé vína pi vždy nezmiešané!
  7. Pri pití vína vždy poznaj mieru!
  8. Víno chutí lepšie, ak si popri ňom aj zaješ!
  9. Maj ho rád, ale Ty buď vždy silnejší!
  10. Pri pití vínamaj vždy na pamäti, koľko ťažkej, krvopotnej práce je v každom jednom jeho pohári vína!