Dunajská Streda leží v juhozápadnej časti Slovenska v centrálnej časti Žitného ostrova. Mesto leží v nadmorskej výške 118 – 119 m.n.m a teplotne sa radí medzi najteplejšie miesta v rámci Slovenska.

Región Dunajskej predstavuje taktiež najväčší rezervoár podzemnej vody na území Slovenskej republiky. Územie dnešného mesta bolo osídlené už v bronzovej dobe, ale našli sa tu aj nálezy z rímskeho obdobia a z čias sťahovania národov.

Prvá písomná správa o meste pochádza z roku 1162. Kráľ Belo III. tu založil trhové miesto a dnom trhov určil stredu (z tohto je odvedený aj názov mesta). V roku 1874 sa pripojili pôvodne samostatné osady Újfalu, Nemesszeg a Elötejed k pôvodnej časti Szerdahely a týmto vzniklo mesto, ktoré sa stalo centrom obchodu a remesiel na Žitnom ostrove pod názvom Dunaszerdahely.

Názov Dunajská Streda sa používa od roku 1920 a od roku 1923 je mesto okresným mestom.

Súčasný vzhľad mesta dopĺňajú a skrášľujú kultúrne pamiatky, ktoré nám tu zanechali minulé generácie. V prvom rade je to rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, na Vámbéryho námestí zo 14. storočia, evanjelický kostol na Hlavnej ulici, kalvínsky kostol, v barokovom štýle postavený Žltý kaštieľ na Múzejnej ulici, v ktorom sa nachádza Žitnoostrovné múzeum, Vermesova vila. Turisti môžu obdivovať i objekty postavené a rekonštruované za posledné roky: na Hlavnej ulici radnicu s pristavanou vežou, uličný rad oproti radnici, objekty na Vámbéryho námestí i upravené korzo Bélu Bartóka v centre mesta (architekt Imre Makovecz).

Významnými kultúrno-spoločenskými akciami sú: Podunajská jar (celoštátna súťaž detských bábkových, činoherných i literárnych javiskových hier), Dunajskostredské hudobné dni, tradičný 4 dnový Žitnoostrovský jarmok. Mesto sa dostalo do povedomia aj ako stredisko cestovného ruchu, vďaka celoročne fungujúcemu termálnemu kúpalisku.