Víno je nápojom s obsahom špirituálneho oleja. V každom víne pobýva malý anjel, ktorý po vypití vína neumiera, ale sa dostáva medzi nespočetné množstvo drobný chvíl a anjelov žijúcich v človeku.

Prichádzajúceho očakávajú so spevom a spŕškou kvetov. Malá víla je z toho očarená a radosťou sa zapaľuje. Tento plameň radosti sa v človeku rozhorí a niet proti nemu zábrany.

Myslím si, že každé víno je povahy družnej a svoju podstatu odkrýva iba vtedy, kedyho pijú v spoločnosti. Víno z oblasti Somló je však nápojom samotárov. Je do takej miery naplnené olejom stvoriteľského opojenia, že je ho dovolené piť iba v stave dostatočnej zahĺbenosti, v mĺkvej a vyrovnanej samote.

Hoci každé vážnejšie víno z pohorí prislúcha skôr veku nad štyridsať rokov, ako mladým, víno zo Somló je vínom starcov. Je vínom múdrych ľudí, ktorí napokon dospeli k najhlbšiemu poznaniu: k duševnému pokoju. Vravím teda: pite víno! Dostanete potom náladu na bozkávanie, na zbieranie kvetov, na priateľstvo, na dobrý a hlboký spánok, na smiech a ráno budete namiesto novín čítať básne.

(Úryvok z knihy Bélu Hamvasa – Filozofia vína)