Verím v čutoru jedinú
a v Otca všetkých vín,
ktoré bolo počaté vo vinici,
narodilo sa na kmeni,
bolo týrané motykou a nožom,
pripnuté na kôl,
umrelo a bolo pozberané,
zostúpilo do pivnice,
tam po týždni vykvasilo,
a hotové sa vynieslo
pre potešenie ľudí.

Verím v plný pohár,
a zabudnutie starostí,
verím v lásku a priateľstvo,
vo vzkriesenie dobrej nálady
a vo večné pitie vína.

Amen