Odborná degustácia sa uskutočnila dňa 13. apríla 2013, v Hoteli Therma****, pod vedením odborného garanta súťaže Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.. Hodnotenie bolo anonymné.

Predsedov jednotlivých hodnotiacích komisií menoval predseda súťaže. Na hodnotení vín sa zúčasťnilo celkom 90 degustátorov z ôsmých krajín. Z každej hodnotiacej komisie postúpili najvyšie hodnotené vína respektívne vína s veľkou zlatou medailou do finálového rozstrelu.

Degustačné komisie

Fedor Malík

ODBORNÝ GARANT, PREDSEDA KOMISIÍ:
prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. – Modra (SK)

KOMISIA Č. 1

Szlovák Gabriela, predseda – HU
Machálec Milan, Ing. – SK
Bartos Kálmán – HU
Sümegi Zsombor, Dr. – HU
Grančič Miloš – SK

Szlovák Gabriela

KOMISIA Č. 2

Kristel Kurt, Ing, predseda – SK
Czakó Jozef, Ing. – SK
Kamenár Stanislav, Ing. – A
Bartal Ladislav – SK
Ríha Ferdinand – SK

Kristel Kurt
Dr. Erdélyi Árpád

KOMISIA Č. 3

Dr. Erdélyi Árpád, predseda – HU
Rajnic Peter – SK
Tomka Jaroslav – SK
Lichtnecker Gyula – HU
Juhos Tibor, Ing. – SK

Korpás Ondrej

KOMISIA Č. 4

Korpás Ondrej, Ing, predseda – SK
Moravčík Milan, Ing. – SK
Bálint Ladislav – SK
Polhammer László – HU
Kolenčík Peter – SK

KOMISIA Č. 5

Oslík Drahoslav, predseda – SK
Jakubec Vincent – SK
Navara Jozef – SK
Masařík Vojtěch , Ing. – CZ
Garai Ján, Ing. – SK

Oslík Drahoslav

KOMISIA Č. 6

Valenta Vladimír, Ing, predseda – SK
Rittner Tibor – RO
Rozsmán Štefan – SLO
Ďuríková Janka, Ing. – SK
Košťál Juraj, Ing. – SK

Valenta Vladimír
Ďorď Ladislav

KOMISIA Č. 7

Ďorď Ladislav, Ing., predseda – SK
Letko Samuel, Ing. – SK
Puček Ladislav – SK
Kocsis Lajos – HU
Kelemen Ferenc – HU

Herczeg Ágnes

KOMISIA Č. 8

Herczeg Ágnes, predseda – HU
Kelenc Darko – SLO
Bartošek Pavel, Ing. – CZ
Vincze Ferenc – HU
Pitoňák Tomáš, Mgr. – SK

KOMISIA Č. 9

Tóth Jozef, Ing., predseda – SK
Fischer Branislav, Ing. – SK
Kovács Vojtech – SK
Szakáll Pál, Ing. – HU
Koščo Tibor, Ing. – SK

Tóth Jozef

KOMISIA Č. 10

Frittmann János, predseda – HU
Ing. Korpás Ondrej, PhD. – SK
Zsigmond Gábor, Ing. – SK
Krampač Egon, dip. ing. kmet. – SLO
Šantavá Iva, Ing. – CZ

Frittmann János
Nyúlné Dr. Pühra Beáta

KOMISIA Č. 11

Nyúlné Dr. Pühra Beáta, predseda – HU
Gulyás Ferenc – HU
Síhelník Štefan, Ing. – SK
Veress János – HU
Baláž Jozef – SK

Hordós Attila

KOMISIA Č. 12

Hordós Attila, predseda – HU
Foriš Ivan – SK
Molnár Gábor – HU
Szőke Barna – HU
Lukačovič Štefan – SK

KOMISIA Č. 13

Celleng Ondrej, Ing., predseda – SK
Fábián Imre – HU
Machálcová Terézia, Ing. – SK
Kovács Zoltán – HU
Mitáček Michal, Ing. – CZ

Celleng Ondrej

KOMISIA Č. 14

Masaryk Alojz, predseda – SK
Gere Tamás – HU
Schwanzer Adolf – SK
Dömény Zoltán, Ing. – SK
Csernyik István – HU

Masaryk Alojz
Tarsoly József

KOMISIA Č. 15

Tarsoly József, predseda – HU
Baranyai Péter – HU
Brunovský Erik, Ing. – SK
Bodri István Dr – HU
Kovácsik Krisztián – HU

Ďurčová Edita

KOMISIA Č. 16

Ďurčová Edita, Ing., predseda – SK
Luiz Alberto Fuentes Santelices – CI
Adamovich Károly – HU
Escorne Jean – Philippe – FR
Günzer Zoltán – HU

KOMISIA Č. 17

Gere Attila, predseda – HU
Ing.Czakó Peter, PhD. – SK
Sadloň Michal, Ing. – SK
Papp Gábor – HU
Janek Ivan, Ing. – SK

Gere Attila

KOMISIA Č. 18

Francisco Javier Carmona, predseda – E
Šuranská Zdenka, Ing. – SK
Bakó Attila – HU
Liptai Zsolt – HU
Urbán Péter – HU

Francisco Javier Carmona

Vystavené odrody

Na výstave vín MUN – DUS 2013 sú vystavené nasledovné odrody:

ALI Alibernet
AND André
AUR Aurelius
BIA Bianca
BOU Bouvier
CABF Cabernet Franc
CABS Cabernet Sauvignon
CABM Cabernet Moravia
CH Chardonnay
CSF Cserszegi fűszeres
CUVB Cuvée biele
CUVR Cuvée rosé
CUVČ Cuvée červené
DEV Devín
DH Dievčie hrozno
DORN Dornfelder
DUN Dunaj
FM Frankovka modrá
FR Feteasca regala
FNE Feteasca neagra
FUR Furmint
IO Irsai Olivér
JUH Juhfark
KAD Kadarka
KER Kerner
KÉK Kéknyelű
LI Lipovina
MER Merlot
MO Muškát Ottonel
MIL Mília
MORA Morava
MORM Moravský muškát
MT Müller Thurgau
Muškát žltý
NER Neronet
NEU Neuburgské
NITRA Nitra
PÁL Pálava
PORT Modrý Portugal
PRIM Primitivo
ROE Roesler
RR Rizling rýnsky
RV Rizling vlašský
RULŠ Rulandské šedé
RUD Rudava
HR Hron
SHIR Shiraz
SOV Sauvignon Blanc
SV Svätovavrinecké
SZ Silvánske zelené
TEMP Tempranillo
Tramín červený
VČS Veltlínske červené skoré
VRA Vranac
VZ Veltlínske zelené
ZEF Zefír
ZEN Zenit
ZEUS Zeus
ZWE Zweigeltrebe
TOK-F Tokajský Furmint
TOK-L Tokajská Lipovina
TOK-MŽ Tokajský Muškát Žltý
TOK-LA Tokajské ľadové víno
TOK-SASU Tokajské samorodné suché
TOK-SASL Tokajské samorodné sladké
TOK-4 Tokajský výber 4 putňový
TOK-5 Tokajský výber 5 putňový
TOK-6 Tokajský výber 6 putňový
TOK-ES Tokajská esencia
RULM Rulandské modré
RULB Rulandské biele
TOK-CUV Tokajské cuvée
NOR Noria
HIB Hibernal
TOR Torysa
E Ezerjó
SEM Semillon
ALB Albariňo
MEN Mencía
NEK Nektár
PAT Patria
BRULM Biele Rulandské Modré

Skratky použité pri označení vín:

NZ Neskorý zber SEL Selection TOK 5 put
VH Výber z hrozna CRU Gran cru TOK 6 put
BV Bobuľový výber BAR Barrique K Klasická metóda
LV Ľadový výber KAB Kabinetné GR Gran Reserva
CV Cibébový výber AK Akostné TOK SAM
SLAM Slamové víno TOK 4 put HV Hrozienkový výber
RE Reserve NEHODN. nehodnotené

Pravidlá verejnej degustácie

Pravidlá verejnej degustácieÚčastníkom výstavy vín MUN-DUS 2013 sa stáva každý, kto si zakúpi vstupenku v hodnote 10 €, ku ktorej patrí: 1 ks katalóg výstavy , 1 ks degustačný pohár s emblémom a degustačná karta s 30 bodmi. Degustácia sa uskutočňuje na degustačné karty, ktoré sa dajú kúpiť v pokladni. Degustácia vín sa môže vykonávať iba v oficiálnych pohároch výstavy.

Účastník môže na základe údajov v katalógu degustovať víno podľa vlastného výberu. Za vzorku vína, ktoré nebolo ocenené medailou, sa „odpočítava” jeden degustačný bod, za víno s bronzovou 2 ks a striebornou medailou 3 ks, za víno so zlatou medailou 5 ks, za víno s veľkou zlatou medailou 8 ks a za vína vyhodnotené ako „CHAMPION” 10 ks bodov, pričom 1 bod má hodnotu 0,20 EUR.

Účastník môže požadovať celú fľašu vína iba so súhlasom usporiadateľov výstavy. Osoby mladšie ako 18 rokov a podnapité osoby sa neobsluhujú. Každý účastník výstavy je povinný dodržiavať horeuvedené pravidlá degustácie.


Cenník
Katalóg výstavy , degustačný pohár a degustačná karta s 30 bodmi: 10 EUR

Ceny vzoriek vystavovaných vín
Degustačná vzorka vína je 50 ml, v prípade vín CHAMPION, ľadové, slamové, tokajský výber (aszú) je 20 ml.

Ceny degustačnej vzorky vystavovaných vín 1 bod = 0,20 €
Champion šampión súťaže 10 bodov
VZ veľká zlatá 8 bodov
Z zlatá medaila 5 bodov
S strieborná medaila 3 bodov
B bronzová medaila 2 bodov
neocenené vzorky 1 bodov
TOK, SLAM, ĽV slamové, ľadové víno, tokajský výber 4-, 5-, 6-put. 10 bodov

Ponuka na výrobu samolepiek

MUN-DUS 2013 medzinárodná súťaž vín

Samolepky s označením šampión /CHAMPION/, zlatá /GOLD/ a strieborná /SILVER/ medaila sú ochrannou známkou medzinárodnej súťaže vín MUN-DUS 2013. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom MUN-DUS 2013 pre ocenené vína. Barex, s.r.o. na požiadanie zašle vystavovateľovi, resp. výrobcovi samolepky podľa objednávky za stanovenú cenu. V katalógu sú uvedené ocenené vína.

Výrobu samolepiek zabezpečuje:
Barex, s.r.o. ul.
Gen. Svobodu 1952/24
SK – 929 01 Dunajská Streda

Objednávky zasielajte na uvedený e-mail:
glas@bartalosj.sk
+421 905 409 389

Prosím uviesť poštovú adresu zásielky ako aj fakturačné údaje firmy.
Samolepky budú zasielané poštou do 7 dní od obdržania objednávky.

Cenová ponuka: 0,059 €/kus + DPH

Doleuvedené samolepky si môžete objednať:

Samolepka Champion 2013
Samolepka Gold 2013
Samolepka Silver 2013

Salve vini

Bartalos Július, Eques
prezident súťaže