Főszervező

BAREX, s.r.o., Gen. Svobodu 1952/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 238 139, DIČ: 2021492418, IČ DPH: SK2021492418

Organizátor je zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12137/T


Verseny elnöke

• Bartalos Július, EQUES de Víno
 +421 (0) 905 409 389 |  glas@bartalosj.sk

Fővédnök

• Prof. Ing. Fedor Malík DrSc. – nemzetközi borbíráló

Társszervezők

• ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
• Dunaszerdahely Város Önkormányzata

Szervezőbizottság elnöksége

• Bartalos Július, EQUES – a bizottság elnöke (spol. Barex, s.r.o.)
• JUDr. Hájos Zoltán – Dunaszerdahely város polgármestere
• JUDr. Ing. Ivan Rod – prokonzul OEVE, riaditeľ Wertheim


Členovia organizačného výboru sú všetky členovia Európskeho vinárskeho rytierského stavu, Legátstva Južného Slovenska.

A *-al jelölt adatok megadása kötelező