Hiszek egy csutorában és
A borok Atyjában,
Ki fogantatott a szőlőhegyről,
Születik a tökéről,
Kapától és késtől kínzattatik,
Karóhoz feszíttetik,
Meg hala és leszüretelik,
Szállá alá pincébe,
Ott egy hétre megforrandó,
Onnan készen felhozandó
Számára az embereknek.

Hiszek egy teli pohárban,
Bajaink elfeledésében,
Szerelemben, barátságban,
Jókedvünk feltámadásában,
És az örök borivásban

Ámen