Degustačné komisie

Fedor Malík

ODBORNÝ GARANT, PREDSEDA KOMISIÍ:
prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. – Pezinok (SK)

KOMISIA Č. 1

Ing. Vladimír Sodoma, predseda – SK
Gyöngyös Antal – H
Molnár Szabolcs – SK
Bujalko Ján – SK
Ing.Vlado Trubač – SK

Ing. Vladimír Sodoma

KOMISIA Č. 2

Ing. Celleng Ondrej, predseda – SK
Bekes Jánosné – H
Grančič Miloš – SK
Nyerges Rezső – H
Vincent Jakubec – SK

Ing. Celleng Ondrej
Alfréd Havlas

KOMISIA Č. 3

Alfréd Havlas, predseda – SK
Simon Cecília – H
Ing. Zsigmond Gábor – SK
Masařík Vojtech – CZ
Polhammer László – H
Ing. Tóth Lajos – SK

Jásdi István

KOMISIA Č. 4

Jásdi István, predseda – H
Bartal Ladislav – SK
Ing. Ďuríková Jana – SK
Kisari István – H
Ing. Milan Moravčík – SK

KOMISIA Č. 5

Ing. Milan Pavelka, predseda – SK
Hordós Attila – H
Ing. Sihelník Štefan – SK
Pettenkoffer Zsuzsanna – H
Ing. Mátyás András – SK

Ing. Milan Pavelka

KOMISIA Č. 6

Ing. Valenta Vladimír, predseda – SK
Szőke Mátyás – H
Kocsis Lajos – SK
Ing. Marek Trubač – H
Puček Ladislav – SK
Štefan Rožman – SLO

Ing. Valenta Vladimír
Dr. Vaszari László

KOMISIA Č. 7

Dr. Vaszari László, predseda – H
Veress János – H
Ing. Fülöp Péter – SK
Feind Péter – H
Ing. Herko Pavel – CZ

Szlovák Gabriella

KOMISIA Č. 8

Szlovák Gabriella, predseda – H
Dr. Tóth Tivadar – H
Matlák Péter – SK
Kajáriné, L. Éva – H
Ing. Šimonka Štefan – SK

KOMISIA Č. 9

Gerwald László, predseda – H
Jarecsni János – H
Ing. Čorbová Zuzana – SK
Szabó Dániel – H
Götz István – H

Gerwald László

KOMISIA Č. 10

Balla Géza, predseda – RO
Tóth Istvánné – H
Ing. Czakó Peter – SK
Tötl József – H
Ing. Košťál Juraj – SK

Balla Géza
Konyári János

KOMISIA Č. 11

Konyári János, predseda – H
Horst Pelzmann – A
Ing. Janek Ivan – SK
Taschner István – H
Baláž Jozef – SK

Ing. Čipel Anton

KOMISIA Č. 12

Ing. Čipel Anton, predseda – SK
Kukola Zoltán – SK
Németh Lajos – H
Ing. Zdenka Šuranská – SK
Szende Gábor – H

KOMISIA Č. 13

Masaryk Alojz, predseda – SK
Béni Gábor – H
Karolína Bortáková – SK
Bolyki János – H
Ing.Tóth Jozef – SK

Masaryk Alojz

KOMISIA Č. 14

Gere Attila, predseda – H
Papp Gábor – H
Ing. Edita Ďurčová – SK
Förster Peter – H
Rajnic Peter – SK

Gere Attila

KOMISIA Č. 15

Dr. Gál Lajos, predseda – H
Gere Andrea – H
Ing. Vajcziková Ingrid – SK
Bányai Gábor – H
Kamil Červenka – SK

Dr. Gál Lajos

Pravidlá verejnej degustácie

Účastníkom výstavy vín MUN-DUS 2011 sa stáva každý, kto si zakúpi vstupenku v hodnote 5 EUR, ku ktorej patrí: 1 ks katalóg výstavy a 1 ks degustačný pohár s emblémom.

Degustácia sa uskutočňuje na takzvané degustačné lístky, ktoré sa dajú kúpiť za 0,20 EUR za 1 kus pri pokladni. Degustácia vín sa môže vykonávať iba v oficiálnych pohároch výstavy. Účastník môže na základe údajov v katalógu degustovať víno podľa vlastného výberu. Za vzorku vína, ktoré nebolo ocenené medailou, sa odovzdáva jeden degustačný lístok, za víno s bronzovou 2 ks a striebornou medailou 3 ks, za víno so zlatou medailou 5 ks a za vína vyhodnotené ako „Šampión” 10 ks degustačných lístkov. Účastník môže požadovať celú fľašu vína iba so súhlasom usporiadateľov výstavy.

Osoby mladšie ako 18 rokov a podnapité osoby sa neobsluhujú. Každý účastník výstavy je povinný dodržiavať horeuvedené pravidlá degustácie.


Cenník
Katalóg výstavy a degustačný pohár: 5 EUR

Ceny vzoriek vystavovaných vín
Degustačná vzorka vína je 50 ml

Cena 1 ks lístka 0,20 EUR
Šamp šampión výstavy 10 lístkov
VZM veľká zlatá 8 lístkov
ZM zlatá medaila 5 lístkov
SM strieborná medaila 3 lístkov
BM bronzová medaila 2 lístkov
neocenené vzorky 1 lístkov
SLAM, ĽV slamové, ľadové víno, tokajský výber 4-, 5-, 6-put. 15 lístkov

Samolepky MUN-DUS 2011
Samolepky s označením šampión, zlatá a strieborná medaila sú ochrannou známkou súťaže MUN-DUS 2011. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom MUN-DUS 2011 pre ocenené vína. Usporiadateľ na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za stanovenú cenu.

Objednávky zasielajte na e-mail: glas@bartalosj.sk.

Hodnotenie vín prebiehalo anonymne v Dunajskej Strede 100 bodovým systémom.