VÝSLEDKY

Výsledky vzoriek súťažných vín MUN-DUS

FOTOGALÉRIA

Prezerajte si obrázky z MUN-DUS 2011-2019

KONTAKT

Ak máte otázky, kľudne nás kontaktujte!

BAREX, s.r.o.
Gen. Svobodu 1952/24, 929 01 Dunajská Streda
 +421 (0) 905 409 389  |    glas@bartalosj.sk

Vážení hostia, milí priatelia vína!

Korene nášho podujatia siahajú do osemdesiatich rokov minulého storočia, keď sme v Dunajskej Strede zorganizovali  prvú, vtedy ešte regionálnu prehliadku vín.

Dôkazom životaschopnosti našej iniciatívy, ako aj svedectvom rozkvetu vínnej kultúry je skutočnosť, že MUN-DUS nadobudol medzinárodný charakter. Vína a vínna kultúra prežíva po celej Európe svoju renesanciu.

Tisíce pestovateľov po starom kontinente sa usilujú a to, aby na náš stôl sa dostal ten najušľachtilejší mok – víno. Vážme si ich úsilie, pretože víno je našim spoločným a veľmi vzácnym európskym dedičstvom, jeho kultivovaná konzumácia je uznaním ich tvrdej práce.

Salve vini

Víno je tradícia

Pozvať k sebe hosťa znamená prevziať garanciu za to, že sa bude dobre cítiť.
K tomu však je potrebné mať doma pár fliaš dobrého vína.

Výsledky vzoriek súťažných vín MUN-DUS