Podmienky účasti MUN-DUS 2017

Usporiadatelia súťaže sú:
BAREX s.r.o. – ako hlavný organizátor,
ORDO EQUISTRIS VINI EUROPAE
a MESTSKÝ ÚRAD v Dunajskej Strede.

Predsedom organizačného štábu je:
Július Bartalos konateľ BAREX s.r.o.
tel.: +421 905 409 389, e-mail: barex@bartalosj.sk, www.barex.sk

Termín súťaže:
Dňa 22. 04. 2017 je oficiálna degustácia dodaných vzoriek vína v Hoteli THERMA v Dunajskej Strede.
www.therma.sk

Hodnotiaca komisia:
Menovaní členovia hodnotiacej komisie budú poprední vinársky odborníci cca. desiatych európskych štátov (SK, CZ, A, HU, SLO, RO, E, FR, HR, I). Každý degustátor v komisii pracuje anonymne. Predsedu hlavnej poroty a predsedu hodnotiacich komisií menuje organizátor výstavy.

Dodanie súťažných vzoriek:
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 6 kusov fliaš 0,75 litrov (príp. 0,5 litrov slamových resp. ľadových vín).
Organizátor súťaže zabezpečí zber vzoriek jednotlivých zberných miest podľa rozpisu na prihláške vín v termíne 28., 29., 30., 31. marca a 1. apríla 2017.

Zberné miesta sú uvedené podľa štátov v prílohe. Dodané vzorky sa stávajú majetkom organizátorov a vystavovateľ sa prihlásením zaväzuje, že v prípade získania cien „Champion“, „Víťaz kategórie“, „Veľká zlatá medaila“, „Zlatá medaila“, dodá najneskôr do prvého dňa výstavy ešte ďalších 6 fliaš z oceneného vína najneskôr však do 28. 4. 2017.

Prihlasovací poplatok:
Poplatok za 1 vzorku (6 fliaš) je 10 EUR alebo 3 000 Ft, alebo 250 Kč, ktorý je možné zaplatiť aj v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek. V prípade neuhradenia poplatku nebude vzorka hodnotená a uvedená v katalógu.

Každá vzorka musí byť označená týmito údajmi:

 • (používaná etiketa nalepená na fľaši)
 • odroda, názov vína
 • ročník
 • prívlastok
 • meno a adresa vystavovateľa
 • kategória
 • v prihláške musia byť uvedené aj všetky uvedené údaje hlavne obsah zvyškového cukru g/liter.

Súťažné kategórie:

 1. Vína biele tiché suché
  zvyškový cukor do 4 g/l
 2. Vína biele polosuché a polosladké
  zvyškový cukor od 4 g/l do 45 g/l
 3. Vína ružové tiché
  suché, polosuché a polosladké
 4. Vína červené tiché suché
  zvyškový cukor do 4 g/l
 5. Vína prírodne sladké
  zvyškový cukor nad 45 g /l (bez rozdielu farebnosti)
 6. Vína Tokajské

Jednotlivé vína budú hodnotené 100 bodovým systémom O.I.V. a Medzinárodnej únie enológov.

Na priebeh hodnotenia bude dohliadať odborný garant súťaže: Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

Súťažné vína budú ohodnotené veľkou zlatou, zlatou, striebornou a bronzovou medailou nasledovne:

Veľká zlatá medaila 92,00 – 100,00 bodov
Zlatá medaila 88,00 – 91,99 bodov
Strieborná medaila 85,00 – 87,99 bodov
Bronzová medaila 80,00 – 84,99 bodov

Samolepky a ocenenie

Samolepky MUN-DUS 2017
Samolepky s označením šampión, zlatá a strieborná medaila sú ochrannou známkou súťaže MUN-DUS 2017. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom MUN-DUS 2017 pre ocenené vína. Usporiadateľ na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za stanovenú cenu ( barex@bartalosj.sk).

Ocenenie MUN-DUS 2017:
Šampión výstavy
Najvyššie ohodnotené víno v každej kategórii. Podmienkou je minimálne 15 hodnotených vzoriek v kategórii.

Ďalšie ceny:

 • Cena Župana VÚC Trnava
 • Cena Primátora mesta Dunajská Streda
 • Cena Veľvyslanca Českej republiky
 • Cena Veľvyslanca Maďarska
 • Cena Veľvyslanca Rakúska
 • Cena Veľvyslanca SR v Moldavsku
 • Cena EVIRS
 • Cena BAREX
 • Cena WERTHEIM
 • Cena VINIMP

Diplom obdrží šampión, všetky zlaté a strieborné medaily, ktoré nepresiahnu limit 30% zo zúčastnených vzoriek vína.

Ceny víťazom budeme odovzdávať dňa 1. mája 2017 v Hoteli Therma v rámci EUROPAFESTU.

Výsledky MUN-DUS 2017 ako aj podmienky súťaže, včetne zberných miest a zoznam vín nájdete na webovej stránke: www.barex.sk

Program verejnej ochutnávky vín

v dňoch 28., 29. a 30. apríla 2017 pred Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede nasledovne:
(vína budú vystavené v drevených stánkoch)

28. apríla 2017 – Piatok

1100 – 2200 Verejná ochutnávka vín pred Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede
1600 – 1700 Folklórne súbory z partnerských miest
1800 – 1930 Peter Lipa – koncert
1930 Vystúpenie skupiny Hot Jazz Band

29. apríla 2017 – Sobota

1000 – 2200 Verejná ochutnávka vín pred Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede
1400 – 1500 Odovzdanie diplomov za zlaté a strieborné medaile
1500 Vystúpenie talentov regiónu Dunajská Streda
1730 Koncert skupiny Csík zenekar
1900 – 2100 Vystúpenie Muri Enikő, Veréb Tamás, poloplayback
2130 Koncert skupiny Budapest bár

30. apríla 2017 – Nedeľa

1000 – 2200 Verejná ochutnávka vín pred Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede
1600 – 1800 Vystúpenie známych umelcov ľudových piesní
1800 Benkó Dixiland Band – koncert

Zoznam zberných miest

Medzinárodný konkurz vína MUN-DUS 2017

Súťažné vzorky prosíme odovzdať na nasledovných adresách v termíne 28., 29., 30., 31. marca a 1. apríla 2017.
Stiahnuť prihlášku (SK) – | – Stiahnuť prihlášku (DE)

Zberné centrá:

Skalica Masaryk Alojz, Sasinkova č. 18, Skalica,
tel. : 0903 729 416, vino-masaryk@vino-masaryk.sk
Šamorín Bartal Ladislav, Gančháza 1112/1, 931 01 Šamorín,
tel.: 0905 819 643, e-mail: laci.bartal@gmail.com
Veľký Meder Ing. Garai Ján, 932 01 Veľký Meder, Dunajská 14,
tel: 0903 710 769 e-mail: garaijani@zoznam.sk
Tešedíkovo Mozoli Alexander, Tešedíkovo č. 840,
tel.: 0903 784 321, e-mail: a.mozoli@brimak.sk
Vinica Ing. Zsigmond Gábor, Hontianska č. 100/48, Vinica,
tel.: 0907 133 759 e-mail: vino@zsigmond.sk
Moča Ing. Fülöp Peter, Moča č. 487,
tel.: 0948 691 106, 0905 137 874, e-mail: fulpet@citromail.hu
Budmerice Ing. Moravčík Milan, ul. J. Rašu č. 793, Budmerice,
tel.: 0915 790 344 e-mail: moravcikinteragros@gmail.com
Modra Jakubec Vincent, Sládkovičova 44, Modra,
tel.: 0904 910 105, e-mail: vinarstvo.jakubec@gmail.com
Modra Fedor Malík a Syn, s.r.o., Kalinčiakova 378/21,
tel: 0907 890 988 e-mail: vino@fedormalik.sk
Pezinok Hanušková Anka, Mestská Vinotéka, Radničné nám. 9., Pezinok,
tel.: 0907 593 294, e-mail: aha@vinoteka-pezinok.sk od 13.00 do 16.00 hod.
Pezinok Peter Rajnic, Hrnčiarska 8,
tel: 0903 702 503, e-mail: raimex@raimex.sk
Tokajská oblasť Ing. Čorba Ondrej, VINO SERVICE s.r.o., Slovenské Nové mesto, Školská 20/1
tel.: 0905 441 793, 056 679 2242, e-mail: vinoservice@vinoservice.sk
Komárno Bott Fridrich, Obchodná 3, Nová Stráž, Komárno,
tel.: 0905 222 995 e-mail: info@bottfrigyes.sk
Vráble Ing. Vladimír Opálený, Vinanza svv. a.s., Levická 743, 952 01 Vráble,
tel.: 0915 984 494 e-mail: vinanza@vinanza.sk
Kračany SILVA TRADE s.r.o, Šipošovské Kračany č. 523,
tel.: 0903 403 527 e-mail: holik@silva.sk alebo silva@silva.sk
Dun. Streda Vinotéka Green Line, Csörgő Tamás, Mliečany 5499, 929 01 Dunajská Streda,
tel: 0905 888 462, 031 5526180, e-mail: greenline@centrum.sk
Dun. Streda Vinotéka VINIMP, Vámbéry Ármin 5249/13a (Brána Sv. Juraja)
Németh Alexander, tel.: 0905 638 935, e-mail: vinimp@vinimp.sk
Hurbanovo Spol. New Concept, Hurbanovo-Sesíleš, p. Jozef Baláž,
tel.: 0903 717 502 e-mail: vinobalaz@gmail.com
Čajkov Branislav Nichta, Vino Nichta Čajkov č. 552,
tel.: 0905 442 120 e-mail: vinonichta@vinonichta.sk
Búč VINTOP KARKÓ, Ing. Ján Karkó, Pivničný rad, Búč,
tel.: 0905 645 200 e-mail: vintop@vintop-karko.sk
Tokaj Macík
Malá Tŕňa
Ing. Jaroslav Macík, Ing. Mária Macíková, Medzipivničná 174, Malá Tŕňa,
tel.: 0905 313 351, e-mail: macik@tokajmacik.sk
Veľký Krtíš Ďuríková Jana, 991 07 Opatovská Nová Ves 922,
tel.: 0905 385 007 e-mail: vitis@vinohradnictvo.sk
Limbach Michal Sadloň – Vinárstvo, Vinohradnícka 53, Limbach,
tel. 0903 611 736, e-mail: vinarstvo-sadlon@stonline.sk
Strekov – Rúbaň Chateau Rúbaň, Ing. Ďorď Ladislav, Rúbaň č. 1,
tel: 0911 111 394, e-mail: ladislav.dord@vinoruban.sk

V prípade akýchkoľvek organizačných otázok volajte číslo: 0905 409 389 Bartalos Július alebo napíšte na e-mailovu adresu: barex@bartalosj.sk